Publications

Praktikat më të mira dhe rekomandimet për raportimin e vetëvrasjeve

3012-title

Rekomandimet janë vendosur duke e përdorur një model marrëveshjeje të përgjithshme të zhvilluar nga SAVE.

Procesi është udhëhequr nga SAVE dhe ka përfshirë ekspertë/e kombëtarë/e dhe ndërkombëtarë/e për parandalimin e vetëvrasjes, shëndetit publik dhe komunikimit, organizatat e lajmeve, reporterë, shkolla të gazetarisë dhe ekspertë të sigurisë në internet.
Share this Post: