Publications

RAPORT PAS TRYEZËS MBROJTJA LIGJORE E PLURALIZMIT POLITIK NË MEDIA

2795-title

Rekomandimet e nxjerra nga tryeza “Mbrojtja ligjore e pluralizmit politik në media", mund t'i lexoni në formatin online të kësaj broshure, e cila është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës.

Projekti “Liria e Shprehjes dhe Liria e Mediave – JUFREX”, promovon lirinë e shprehjes dhe lirinë e medieve në Kosovë dhe kontribuon në përmirësimin e zbatimit të standardeve evropiane në këtë fushë.
Share this Post: