Lajmet

Thirrje për aplikim: Çmimi për raportimin më të mirë mbi Çrrënjosjen e Varfërisë – 2021


2755-title

Sot më 17 tetor 2021, shënohet Dita Ndërkombëtare për Zhdukjen e Varfërisë.

Kjo ditë domethënëse e avokimit paraqet një mundësi që të njihet përpjekja dhe lufta e njerëzve që jetojnë në varfëri dhe është një mundësi që të dëgjohen shqetësimet e tyre. Ndërtimi i një të ardhme të qëndrueshme kërkon përpjekje të intensifikuara drejt zhdukjes së varfërisë së skajshme dhe diskriminimit dhe duke siguruar që çdonjëri të mund të ushtrojë në tërësi të drejtat e tyre njerëzore.

Për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e përpjekjeve për zhdukjen e varfërisë në kontekstin e Kosovës, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës - AGK, në partneritet të ngushtë me UN Kosovo Team (UNKT), përmes Zyrës së Koordinatorit të Zhvillimit, organizon edicionin e 16-të të çmimit vjetor " Çmimi për raportimin më të mirë mbi Çrrënjosjen e Varfërisë ". Kjo ngjarje gjithashtu përkrahet nga korniza e projektit “Promovimi i punës së denjë përmes forcimit të menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe dialogut social në Kosovë” i cili implementohet nga UNOPS dhe financohet nga Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida) përmes Ambasadës së Suedisë në Prishtinë".

Qëllimi i Çmimit të Gazetarisë për Varfërinë është të promovojë dhe të rrisë debatin për çështjet dhe shkaqet e varfërisë, dhe të ndikojë në mënyrë indirekte në zvogëlimin e varfërisë duke bërë presion te vendimmarrësit për ndryshimin e politikave.

Konkursi është i hapur për të gjithë gazetarët që janë banorë të Kosovës. Fituesit, autorë të storjeve më të mira do të shpërblehen me nga një çmim prej 1.000,00 € (një mijë euro) për pesë kategoritë si në vijim:

· Video-storja e shkurtër më e mirë

· Dokumentari më i mirë televiziv

· Audio-storja më e mirë

· Storja e shkruar më e mirë

· Fotografia më e mirë

Për më shumë informata dhe kushtet për aplikim, ju lutem shihni termat e referencës që janë në dispozicion në formë elektronike në gjuhën shqipe në dokumentin e dhënë.

Afati i fundit për aplikim është: 31 tetor, 2021, ora 16:00.

Për të aplikuar shkarkoni formën e aplikimit, plotësoni atë dhe dërgoni në adresën elektronike: aplikimet@agk-ks.org

Share this Post: