Publikime

Këshillues sigurie i KMG-së (Komiteti për Mbrojtje të Gazetarëve): Mbulimi i pandemisë së koronavirusit

2580-title

Këshillues sigurie i KMG-së (Komiteti për Mbrojtje të Gazetarëve): Mbulimi i pandemisë së koronavirusit është përpiluar nga Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve, përkthimi i të cilit është mundësuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura këtu, në asnjë rast nuk mund të pasqyrojnë opinionin zyrtar të asnjë prej palëve.
Share this Post: