Publikime

Mekanizmat për Financimin e Mediave në Gjuhët e Pakicave Etnike

2837-title

Përfundimet dhe rekomandimet e nxjerra nga tryeza e diskutimit mbi mekanizmat specifik për financimin apo mbështetjen financiare të mediave private apo jo-fitimprurëse të cilat publikojnë përmbajtje në gjuhët e pakicave të ndryshme etnike.

Diskutimi është organizuar nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, me mbështetjen e Projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Liria e Shprehjes dhe Liria e Medias (JUFREX)”.
Share this Post: