Publikime

Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve – 2019

2590-title

Ky raport është vijueshmëri e hulumtimit “Treguesit e nivleit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, i cili paraqet në mënyrë më të gjerë situatën e legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike dhe politike në lidhje me lirinë e medieve dhe sigurinë e gazetarëve. Hulumtimi ka identifikuar sfidat kryesore dhe ka paraqitur rekomandime për asociacionet e gazetarëve dhe hisedarë të tjerë.
Share this Post: