Asocijacija novinara Kosova (ANK) je nevladina organizacija, čija je misija promovisanje, podsticanje i poboljšanje kvalitetnog i otvorenog novinarstva na Kosovu, kao i pozicije novinara na Kosovu. ANK je otvorena za učlanjenje svakog novinara/ke na Kosovu.

ANK je osnovana 2002. godine i sada u svom sastavu novinara, fotoreportera, kamermana i urednika, postavši najreprezentativnija organizacija zajednice novinara na Kosovu. ANK je do sada uspela da obrađuje i podiže svest svakoj instanci u kojoj je ugrožena profesija i bezbednost novinara.

Kroz istraživanja, zagovaranja i umrežavanja sa drugim novinarskim organizacijama na Zapadnom Balkanu, ANK je uspela da pokrene pitanje bezbednosti novinara sa regionalnim, evropskim i međunarodnim mehanizmima.

ANK je članica Međunarodne federacije novinara i Evropske federacije novinara.

Pored toga, ANK stalno doprinosi profesionalnom razvoju novinara kroz obuke, aktivnosti umrežavanja i unutrašnjeg informisanja za zajednicu novinara. Istraživanja organizacije u oblasti bezbednosti novinara doprinesu dubljem razumevanju realnog bezbednosnog stanja, kao i intenzivnijem angažovanju organa reda u razmatranju slučajeva napada na novinare,

Aktivnosti sa institucijama za vladavinu prava doprinele su da se slučajevi napada na novinare na Kosovu počinju da se razmatraju prioritetno.