Slucajevi

KIBERNETIČKI NAPAD NA BULETINI EKONOMIK, 26.02.2022, PRIŠTINA

Asocijacija novinara Kosova je sa zabrinutošću primila vest o kibernetičkim napadima na stranice „Buletini Ekonomik“ i „Buletini Newsletter“.

U obaveštenju koje je dostavljeno ANK-u stoji: 25.02.2022. su u ranim jutarnjim časovima napadnute dve glavne stranice „Buletinit Ekonomik“ na Facebooku: „Buletini Ekonomik“ i „Buletini Newsletter“. Trenutno je za obe ove stranice preuzeta kontrola usled gorenavedenog kibernetičkog napada. Rukovodeće osoblje našeg portala od juče nije u stanju da upravlja ovim stranicama… Kosovska policija je obaveštena o slučaju još juče i osoblje „Buletinit Ekonomik“ je dalo izjavu o ovome“.

ANK osuđuje ovaj napad i poziva organe da daju prioritet ovom slučaju kako bi počinioci ovog dela bili izvedeni pred lice pravde.

ANK naglašava potrebu za hitnom reakcijom organa u ovakvim slučajevima kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje profesije.
Detalji izvestioca KIBERNETIČKI NAPAD NA BULETINI EKONOMIK, PRIŠTINA, 26.02.2022
Slučajevi Opis Asocijacija novinara Kosova je sa zabrinutošću primila vest o kibernetičkim napadima na stranice „Buletini Ekonomik“ i „Buletini Newsletter“. U obaveštenju koje je dostavljeno ANK-u stoji: 25.02.2022. su u ranim jutarnjim časovima napadnute dve glavne stranice „Buletinit Ekonomik“ na Facebooku: „Buletini Ekonomik“ i „Buletini Newsletter“. Trenutno je za obe ove stranice preuzeta kontrola usled gorenavedenog kibernetičkog napada. Rukovodeće osoblje našeg portala od juče nije u stanju da upravlja ovim stranicama… Kosovska policija je obaveštena o slučaju još juče i osoblje „Buletinit Ekonomik“ je dalo izjavu o ovome“.
Država Kosovë
Ime i prezime
Rod Grupa
Datum 26.2.2022
Grad Prishtinë
Vrsta incidenta Napadi na medije i medijske organizacije
Od koga
Kršilac / osumnjičeni
Vrsta medija Onlajn
Ime medija Buletini Ekonomik
Izvor Buletini Ekonomik
Javni tužilac
Sudski
Sudski status
Sudski zakljucak
Da li je obavešteno udruženje novinara? Da
Da li je incidenat prijavljen u policiji? Da
Da li je incidenat prijavljen u tužilaštvu?
Reagovanjeudruženja novinara? ANK osuđuje ovaj napad i poziva organe da daju prioritet ovom slučaju kako bi počinioci ovog dela bili izvedeni pred lice pravde. ANK naglašava potrebu za hitnom reakcijom organa u ovakvim slučajevima kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje profesije.
Share this Post: