Vesti

ANK i Forum Civil Peace Service - Kosovo objavili izveštaj i priručnik o konfliktno osetljivom novinarstvu


3228-title

Izveštaj “Medijska karta i suočavanje sa prošlošću” istraživača Getoarbe Mulići, Abita Hodže i Milana Spirovskog, objavljen je danas na zajedničkom događaju Asocijacije novinara Kosova i foruma ZFD na Kosovu.

U ovom izveštaju govorilo se o složenosti i raznolikosti medijskog pejzaža na Kosovu i u Severnoj Makedoniji gde je takođe istaknuta potreba za slobodom štampe, transparentnosti i odobrenjem profesionalnih standarda.

Istraživač Mulići rekla je da je na Kosovu medijsko okruženje pluralističko, uz jako probijanje interneta i vibrantnog medijskog tržišta usredsređenog uglavnom na prestonicu.Uprkos tome, istorijski kontekst zemlje, međunarodne intervencije i pomoć posle rata uticali su na ovaj medijski pejzaž. Pored toga, što se tiče Severne Makedonije, najveći izazovi identifikovani su u padu prihoda, kao političkog uticaja.

Kako na Kosovu, tako i u Severnoj Makedoniji novinari razumeju značaj objektivnog pokrivanja osetljivih tema i izbegavanja senzacionalizacije, ali se suočavaju sa emocionalnim i etičkim izazovima. Mediji treba da osiguraju osetljivost u svom pristupu i da daju prethodne najave kada je potrebno”, izjavila je ona.

Na ovom događaju predstavljen je Priručnik o odgovornom izveštavanju i suočavanju sa prošlošću, menadžerke projekta, Vjolce Isljami Hajrulahu.

Štaviše, održana je i diskusija na istu temu u završnici ovog događaja. Diskusiju je vodila novinarka, Gresa Bardecaj, a učestvovali su Besa Ljuci (Kosovo 2.0), Serbeze Hadžijaj (RTK), Muhamet Hajrulahu (Teljegrafi), i

Remzije Šahini – Hodžaj (Profesorica, UP). Izveštaj „Medijska karta i suočavanje sa prošlošću“ na Kosovu i u Severnoj Makedoniji, možete naći na ovom linku: https://shorturl.at/ovDMX.

Share this Post: