Vesti

Pridružite se drugom izdanju Akademije integriteta informacije u novinarstvu


3221-title

Asocijacija novinara Kosova – ANK otvara poziv za novinare i studente novinarstva da se prijave za Akademiju novinara za integritet informacije – drugo izdanje. Ova aktivnost organizuje se uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta – NDI i USAID-a na Kosovu.

I u drugom izdanju Akademije za integritet informacije u novinarstvu, kroz seriju obuka, planirani su moduli koji su u vezi sa medijskom edukacijom, verifikacijom informacija, kibernetičkom sigurnošću, zaštitom ličnih podataka i algoritma. U svom ovim modulima, pružiće se duboka perspektiva i profesionalizam:

Moduli koji se pružaju su:

Modul 1: Medijska edukacija za novinare

Modul 2: Verifikacija informacija u digitalnom dobu

Modul 3: Socijalni mediji i digitalni instrumenti za monitoring

Modul 4: Dezinformisanost o rodnoj ravnopravnosti i rodno osetljivo izveštavanje

Modul 5: Zaštita poverljivosti: etičko tretiranje ličnih podataka

Moduli 6: Kibernetička sigurnost i medijski ambijent

Studijska poseta u regionu

Neke module vodiće međunarodni eksperti. Putem studijske posete podelićemo najbolje prakse i stvorićemo održivu vezu sa kolegama u oblasti novinarstva.

Detalji za prijavu

Ko i kako može da se prijavi?

Mogu da se prijave novinari koji su zakonski stanovnici Kosova i iznad 18 godina starosti u trenutku završetka poziva za prijave. Novinari treba da su u radnom odnosu sa registrovanim medijima na Kosovu ili freelance. Novinari treba da su registrovani u Asocijaciji novinara Kosova.

Studenti odseka novinarstva, masovne komunikacije, dizajna komunikacije na državnim ili privatnim univerzitetima.

Zainteresovani mogu poslati CV i motivaciono pismo na elektronsku adresu aplikimet@agk-ks.org do 25. septembra, 16:00 časova.

Kriterijumi procene

Za izbor učesnika, panel za procenu uzeće u obzir sledeće kriterijume:

Sklad studija, profesije i radnog iskustva sa modulima i tematikom akademije.

Poznavanje engleskog jezika na srednjem nivou je neophodno jer se moduli realizuju na engleskom jeziku (bez prevoda).

Kvalitet motivacionog pisma za učešće.

Spremnost za puno angažovanje tokom razvoja akademije. Od učesnika se očekuje da učestvuju u svim modulima i da se angažuju na drugim aktivnostima koje su uključene u program.

Za više informacija i prijavu, pošaljite svoj CV i motivaciono pismo na: aplikimet@agk-ks.org do 25. septembra, 16:00.

Share this Post: