Publications

Guideline for Combating Gender Based Violence through responsible Reporting

Guideline for Combating Gender Based Violence through responsible Reporting

This guideline provides a framework for responsible reporting on Gender-Based Violence (GBV) based on the findings and recommendations from training on the same topic. Its goal is…

Read More
Guidelines for Media Professionals and Journalists Reporting on Health

Guidelines for Media Professionals and Journalists Reporting on Health

These guidelines for journalists on health reporting have been developed as a result of a two-day workshop with journalists on ethical health reporting, organized as an integral…

Read More
Media Mapping and Dealing with the Past

Media Mapping and Dealing with the Past

“Media Mapping in Kosovo and North Macedonia” is a project that will serve both policymakers and the journalistic community to identify conflict sensitive journalism patterns and…

Read More
Western Balkans Journalists’ Safety Index Narrative Report Kosovo 2022

Western Balkans Journalists’ Safety Index Narrative Report Kosovo 2022

The Western Balkans Journalists’ Safety Index (Index) is a research-based tool designed to measure and monitor changes in the respective social and political environments of the…

Read More
PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET E KONFERENCËS SË 3 MAJIT, 2023

PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET E KONFERENCËS SË 3 MAJIT, 2023

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Kosovë, ka shënuar 3 Majin - Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit me moton “Mbroni Gazetarët, Ruani të…

Read More
INDICATORS ON THE LEVEL OF MEDIA FREEDOM AND JOURNALISTS’ SAFETY 2022

INDICATORS ON THE LEVEL OF MEDIA FREEDOM AND JOURNALISTS’ SAFETY 2022

"Indicators on the level of media freedom and journalists’ safety ", represents the findings in regard to the situation of legislation and socio-economic, and political issues in…

Read More
Praktikat më të mira dhe rekomandimet për raportimin e vetëvrasjeve

Praktikat më të mira dhe rekomandimet për raportimin e vetëvrasjeve

Rekomandimet janë vendosur duke e përdorur një model marrëveshjeje të përgjithshme të zhvilluar nga SAVE. Procesi është udhëhequr nga SAVE dhe ka përfshirë ekspertë/e kombëtarë/e…

Read More
Western Balkans Journalists' Safety Index Narrative Report Kosovo 2021

Western Balkans Journalists' Safety Index Narrative Report Kosovo 2021

The Western Balkans’ Journalists’ Safety Index (WB-JSI) is a research-grounded tool designed to measure and monitor the changes in the respective social and political environments…

Read More
Indicators on the level of media freedom and journalists’ safety 2021

Indicators on the level of media freedom and journalists’ safety 2021

"Indicators on the level of media freedom and journalists’ safety ", represents the findings in regard to the situation of legislation and socio-economic, and political issues in…

Read More
Mechanisms for Media Funding in Ethnic Minority Language

Mechanisms for Media Funding in Ethnic Minority Language

Përfundimet dhe rekomandimet e nxjerra nga tryeza e diskutimit mbi mekanizmat specifik për financimin apo mbështetjen financiare të mediave private apo jo-fitimprurëse të cilat…

Read More
RAPORT PAS TRYEZËS MBROJTJA LIGJORE E PLURALIZMIT POLITIK NË MEDIA

RAPORT PAS TRYEZËS MBROJTJA LIGJORE E PLURALIZMIT POLITIK NË MEDIA

Rekomandimet e nxjerra nga tryeza “Mbrojtja ligjore e pluralizmit politik në media", mund t'i lexoni në formatin online të kësaj broshure, e cila është prodhuar me mbështetjen…

Read More
Western Balkans Journalists’ Safety Index Narrative Report Kosovo 2020

Western Balkans Journalists’ Safety Index Narrative Report Kosovo 2020

The Western Balkans’ Journalists’ Safety Index (WB-JSI) is a research-grounded tool designed to measure and monitor the changes in the respective social and political environments…

Read More
Journalist’s Guide for Reporting on Gender Responsive Implementation of Standards for Decent Work and Occupational Safety and Health

Journalist’s Guide for Reporting on Gender Responsive Implementation of Standards for Decent Work and Occupational Safety and Health

Udhëzuesi për gazetarët për raportim mbi zbatimin e përgjegjshëm gjinor të standardeve për punë të dinjitetshme dhe siguri e shëndet në punëështë shkruar për t’i ndihmuar…

Read More
Kosovo Indicators on the level of media freedom and journalists' safety 2020

Kosovo Indicators on the level of media freedom and journalists' safety 2020

This research represents the findings set out in the fifth survey, conducted within the framework of the project “Regional Platform for the Western Balkans for the Promotion of…

Read More
Full report: Indicators on the level of media freedom and journalists’ safety 2019 [KOSOVO]

Full report: Indicators on the level of media freedom and journalists’ safety 2019 [KOSOVO]

This research represents the findings set out in the fourth survey, conducted within the framework of the project “Regional Platform for the Western Balkans for the Promotion of…

Read More
Report "Indicators on the level of media freedom and journalists' safety" 2018

Report "Indicators on the level of media freedom and journalists' safety" 2018

This report presents the findings of the third round of research conducted within the regional Western Balkan’s Regional Platform for Advocating Media Freedom and Journalists’…

Read More
Indicators on the level of media freedom and journalists' safety - 2017

Indicators on the level of media freedom and journalists' safety - 2017

This report is a continuation of the 2016 base-line assessment, which presented in greater detail the legislative situation and socio-economic and political issues related to…

Read More