Lajmet

THIRRJE PËR APLIKIM: Çmimet Vjetore të Gazetarisë 2023


3261-title

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës - AGK, në partneritet të ngushtë me Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, me mbështetjen e Fondit Evropian për Demokraci, Misionit në Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur, Zërit të Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve, shpall të hapur konkursin për Çmimet Vjetore për Gazetari - 2023.

Nëpërmjet këtyre çmimeve synojmë të nderojmë gazetarët që publikuan storje në vitin 2023, qoftë në mënyrë të pavarur, qoftë si punonjës të mediumeve të ndryshme. Synimi ynë është të vlerësojmë raportimet mediatike për të inspiruar gazetarët që të vazhdojnë mbulimin e çështjeve të rëndësishme për audiencën.

Gazetarët nga e gjithë Kosova, pa marrë parasysh moshën, gjininë apo komunitetit të cilit i takojnë, ftohen të aplikojnë, storja e të cilëve është publikuar prej 1 janar 2023 deri më 19 nëntor 2023.

Gjithashtu, gazetarët kanë të drejtë të konkurrojnë me vetëm një storje apo cikël storjesh që trajton të njëjtën temë dhe vetëm në një kategori.

Fituesit, autorë të storjeve më të mira do të shpërblehen për tetë kategoritë si në vijim:

Gazetari i vitit / Gazetarja e vitit

TV Storja më e mirë e vitit

Web Storja më e mirë e vitit

Kameramani më i mirë i vitit / Kameramanja më i mirë e vitit

Çmimi i gazetarisë për fuqizimin e gruas

Raportimi më i mirë nga sporti

Raportimi më i mirë rreth anti-gjipsizmit

Raportimi më i mirë mbi shëndetësinë

Termet e Referencës mund t'i gjeni në këtë vegëz, teksa formën për aplikim mund ta shkarkoni në këtë vegëz dhe atë duhet ta dërgoni në adresën elektronike aplikimet@agk-ks.org deri më 4 dhjetor 2023.

Share this Post: