Lajmet

THIRRJE PËR APLIKIM PËR ÇMIMET VJETORE TË GAZETARISË


2391-title

THIRRJE PËR APLIKIM PËR ÇMIME TË GAZETARISË

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës në partneritet me Entitetin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Barazi Gjinore dhe Fuqizim të Grave (UN Women) dhe Misionin e OSBE-së në Kosovë (OSBE) do të ndajnë katër çmime të gazetarisë: “Çmimi i Gazetarisë për Fuqizimin e Grave”, Çmimi i Gazetarisë për Ekonominë “Ibrahim Rexhepi” dhe dy çmime ‘ad hoc’ “Storja më e mirë mbi pandeminë”. Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të mbahet në nder të Ditës Botërore të Lirisë së Shtypit, e cila shënohet më 3 maj çdo vit në mbarë botën, por për shkak të situatës me pandeminë në vend, organizimi është zhvendosur në nëntor të këtij viti.

Shkarkoni thirrjen në Shqip.

CALL FOR APPLICATION FOR JOURNALISM PRIZES

Association of Journalists of Kosovo (AJK) in partnership with United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women (UN WOMEN) and Organization for Security and Co-operation in Europe Mission in Kosovo (OSCE) will award four journalism prizes: one annual prize "Women’s Empowerment Journalism Prize", one "Ibrahim Rexhepi" Journalism Prize for Economy and two 'ad hoc' prizes "Best Story on the Pandemic". The awards ceremony will be held in marking the World Press Freedom Day, which is celebrated on May 3, every year worldwide, but due to the COVID-19 pandemic situation, the event was shifted to November 20 this year.

Download the call in English.

RASPISAN KONKURS ZA NOVINARSKE NAGRADE

Udruženje novinara Kosova (UNK) u partnerstvu sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) i Misijom OEBS-a na Kosovu (OEBS) dodeliće četiri novinarske nagrade: godišnju „Novinarsku nagradu za osnaživanje žena“, Novinarsku nagradu za ekonomiju „Ibrahim Redžepi“ i dve „ad hoc“ nagrade „Najbolja priča o pandemiji“. Dodela nagrada biće održana povodom obeležavanja Svetskog dana slobode štampe koji se obeležava 3. maja svake godine širom sveta, ali usled pandemije COVID-19 u zemlji, održavanje događaja je pomereno za 20. novembar ove godine.

Preuzmi poziv na Srpskom

Share this Post: