Lajmet

Thirrje për konkurrim: Çmimi i gazetarisë për varfërinë - 2019


2228-title

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) në bashkëpunim me Ekipin e Agjencive të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë kanë kënaqësinë të paraqesin edicionin e katërmbëdhjetë të çmimit për storien më të mirë të gazetarisë mbi varfërinë në Kosovë. Konkursi është i hapur për të gjithë gazetarët që janë banorë të Kosovës. Fituesit, autorë të storieve më të mira do të shpërblehen me nga një çmim prej 1.000,00 € (një mijë euro) për pesë kategoritë si në vijim:

  1. Video-storia e shkurtër më e mirë
  2. Dokumentari më i mirë televiziv
  3. Audio-storia më e mirë
  4. Storia e shkruar më e mirë
  5. Fotografia më e mirë

Për më shumë informata, kategoritë dhe kushtet për aplikim, ju lutem shihni termat e referencës që janë në dispozicion në formë elektronike në gjuhën shqipe në dokumentin e dhënë.

Afati i fundit për aplikim është: 7 tetor, 2019 në ora 17:00 CET

Për të aplikuar shkarkoni formularin në në gjuhën shqipe në vegzën e formularit për aplikim, plotësoni atë dhe dërgoni në adresën elektronike të cilën e gjeni te termat e referencës.

Share this Post: